نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
عنواندانلود فایل
 
دستورالعمل سنوات ارفاقی دانشجویان
فرم درخواست تدریس به گروه
آیین نامه دوره دکتری تخصصی Ph.D دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه های ارتقاء رتبه
پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی
پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و کاردانی
تضمین مدرک تحصیلی پذیرفته شدگان جدیدالورود
راهنمای انتخاب رشته و ثبت نام بدون آزمون مقاطع کاردانی و کارشناسی
راهنمای ثبت نام غیر حضوری ورودیهای جدید
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی
فرم استخدام- فایل شماره دو
فرم استخدام- فایل شماره سه
فرم استخدام- فایل شماره یک
فرم تقاضای ماموریت/ انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه
فرم ثبت نمره سمینار دانشجویان دکتری تخصصی
فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی و مدارک مورد نیاز