آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه دوره دکتری تخصصی Ph.D دانشگاه آزاد اسلامیدانشجویان
آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامیدانشجویان
بخشنامه و شیوه نامه ارتقا مرتبه علمی، کاربرگهای موردنیاز و همچنین دستورالعمل تکمیل پرونده (جدید)هیات علمی و اساتید
پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصیپذیرفته شدگان
پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوستهپذیرفته شدگان
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشدپذیرفته شدگان
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوستهپذیرفته شدگان
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و کاردانیپذیرفته شدگان
تضمین مدرک تحصیلی پذیرفته شدگان جدیدالورودپذیرفته شدگان
دستورالعمل سنوات ارفاقی دانشجویاندانشجویان
راهنمای انتخاب رشته و ثبت نام بدون آزمون مقاطع کاردانی و کارشناسیپذیرفته شدگان
راهنمای ثبت نام غیر حضوری ورودیهای جدیدپذیرفته شدگان
شیوه نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته های غیر پزشکیدانشجویان
صورتجلسه شورای آموزشی حق التدریسفرم ها
فرم استخدام- فایل شماره دوهیات علمی و اساتید
فرم استخدام- فایل شماره سههیات علمی و اساتید
فرم استخدام- فایل شماره یکهیات علمی و اساتید
فرم تقاضای تدریس در دانشگاه آزاد واحد اهوازفرم ها
فرم تقاضای ماموریت/ انتقال اعضای هیات علمی دانشگاههیات علمی و اساتید
فرم ثبت نمره سمینار دانشجویان دکتری تخصصیدانشجویان