نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عنواندانلود فایل
 
بخشنامه و شیوه نامه ارتقا مرتبه علمی، کاربرگهای موردنیاز و همچنین دستورالعمل تکمیل پرونده (جدید)
دستورالعمل سنوات ارفاقی دانشجویان
شیوه نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته های غیر پزشکی
فرم درخواست تدریس به گروه
نمره آزمون زبان قابل قبول برای دانشجویان شاهد و ایثارگر (آزمونهای مورد تایید دانشگاه)
آیین نامه دوره دکتری تخصصی Ph.D دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی
پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و کاردانی
تضمین مدرک تحصیلی پذیرفته شدگان جدیدالورود
راهنمای انتخاب رشته و ثبت نام بدون آزمون مقاطع کاردانی و کارشناسی
راهنمای ثبت نام غیر حضوری ورودیهای جدید
فرم استخدام- فایل شماره دو
فرم استخدام- فایل شماره سه
فرم استخدام- فایل شماره یک
فرم تقاضای ماموریت/ انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه
فرم ثبت نمره سمینار دانشجویان دکتری تخصصی