آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم تقاضای تدریس در دانشگاه آزاد واحد اهوازفرم ها
صورتجلسه شورای آموزشی حق التدریسفرم ها
فرم معادل سازی دروسدانشجویان
فرم سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصیدانشجویان
فرم ثبت نمره سمینار دانشجویان دکتری تخصصیدانشجویان
راهنمای انتخاب رشته و ثبت نام بدون آزمون مقاطع کاردانی و کارشناسیپذیرفته شدگان
مراحل ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگانپذیرفته شدگان
راهنمای ثبت نام غیر حضوری ورودیهای جدیدپذیرفته شدگان
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و کاردانیپذیرفته شدگان
پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصیپذیرفته شدگان
پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوستهپذیرفته شدگان
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشدپذیرفته شدگان
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوستهپذیرفته شدگان
تضمین مدرک تحصیلی پذیرفته شدگان جدیدالورودپذیرفته شدگان
فرم شناسایی ظرفیتها و ایده های آموزشی ثروت آفرینهیات علمی و اساتید
فرم تقاضای ماموریت/ انتقال اعضای هیات علمی دانشگاههیات علمی و اساتید
فرم استخدام- فایل شماره یکهیات علمی و اساتید
فرم استخدام- فایل شماره دوهیات علمی و اساتید
فرم استخدام- فایل شماره سههیات علمی و اساتید
فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی و مدارک مورد نیازهیات علمی و اساتید