نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
عنواندانلود فایل
 
دستورالعمل سنوات ارفاقی دانشجویان
فرم درخواست تدریس به گروه
آیین نامه های ارتقاء رتبه
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی
آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه دوره دکتری تخصصی Ph.D دانشگاه آزاد اسلامی
فرم ثبت نمره سمینار دانشجویان دکتری تخصصی
کاربرگ ز جهت ترفیع پایه اعضای هیات علمی
فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی و مدارک مورد نیاز
فرم سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
فرم معادل سازی دروس
تضمین مدرک تحصیلی پذیرفته شدگان جدیدالورود
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد
پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته
پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و کاردانی
راهنمای ثبت نام غیر حضوری ورودیهای جدید
مراحل ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان
راهنمای انتخاب رشته و ثبت نام بدون آزمون مقاطع کاردانی و کارشناسی