نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم درخواست تدریس به گروه
فرم ثبت نمره سمینار دانشجویان دکتری تخصصی
کاربرگ ز جهت ترفیع پایه اعضای هیات علمی
فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی و مدارک مورد نیاز
فرم سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
فرم معادل سازی دروس
تضمین مدرک تحصیلی پذیرفته شدگان جدیدالورود
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد
پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته
پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و کاردانی
راهنمای ثبت نام غیر حضوری ورودیهای جدید
مراحل ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان
راهنمای انتخاب رشته و ثبت نام بدون آزمون مقاطع کاردانی و کارشناسی
فرم استخدام- فایل شماره سه
فرم استخدام- فایل شماره دو
فرم استخدام- فایل شماره یک
فرم تقاضای ماموریت/ انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه
فرم شناسایی ظرفیتها و ایده های آموزشی ثروت آفرین