نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عنواندانلود فایل
 
بخشنامه و شیوه نامه ارتقا مرتبه علمی، کاربرگهای موردنیاز و همچنین دستورالعمل تکمیل پرونده (جدید)
نمره آزمون زبان قابل قبول برای دانشجویان شاهد و ایثارگر (آزمونهای مورد تایید دانشگاه)
شیوه نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته های غیر پزشکی
دستورالعمل سنوات ارفاقی دانشجویان
فرم درخواست تدریس به گروه
آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه دوره دکتری تخصصی Ph.D دانشگاه آزاد اسلامی
فرم ثبت نمره سمینار دانشجویان دکتری تخصصی
کاربرگ ز جهت ترفیع پایه اعضای هیات علمی
فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی و مدارک مورد نیاز
فرم سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
فرم معادل سازی دروس
تضمین مدرک تحصیلی پذیرفته شدگان جدیدالورود
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد
پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته
پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و کاردانی
راهنمای ثبت نام غیر حضوری ورودیهای جدید
مراحل ثبت نام غیر حضوری پذیرفته شدگان