آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه و شیوه نامه ارتقا مرتبه علمی، کاربرگهای موردنیاز و همچنین دستورالعمل تکمیل پرونده (جدید)بخشنامه و شیوه نامه ارتقا مرتبه علمی، کاربرگهای موردنیاز و همچنین دستورالعمل تکمیل پرونده (جدید)هیات علمی و اساتید
صورتجلسه شورای آموزشی حق التدریسفرم ها
فرم تقاضای تدریس در دانشگاه آزاد واحد اهوازفرم ها
نمره آزمون زبان قابل قبول برای دانشجویان شاهد و ایثارگر (آزمونهای مورد تایید دانشگاه)دانشجویان
شیوه نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته های غیر پزشکیدانشجویان
دستورالعمل سنوات ارفاقی دانشجویاندانشجویان
فرم معادل سازی دروسدانشجویان
آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامیدانشجویان
آیین نامه دوره دکتری تخصصی Ph.D دانشگاه آزاد اسلامیدانشجویان
فرم ثبت نمره سمینار دانشجویان دکتری تخصصیدانشجویان
کاربرگ ز جهت ترفیع پایه اعضای هیات علمیهیات علمی و اساتید
فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی و مدارک مورد نیازهیات علمی و اساتید
فرم سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصیدانشجویان
تضمین مدرک تحصیلی پذیرفته شدگان جدیدالورودپذیرفته شدگان
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوستهپذیرفته شدگان
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشدپذیرفته شدگان
پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوستهپذیرفته شدگان
پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصیپذیرفته شدگان
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و کاردانیپذیرفته شدگان
راهنمای ثبت نام غیر حضوری ورودیهای جدیدپذیرفته شدگان