نحوه و شرایط استفاده از بورس تحصیلی و حمایت های مالی

مراحل جذب و استخدام هیات علمی و بورسیه در واحد اهواز به شرح ذیل می باشد:

- ثبت نام در سامانه الکترونیکی جذب هیات علمی به نشانی ( http:// jazb.iau.ir )

- اطلاع رسانی به متقاضیانی که شرایط اولیه جهت استخدام را داشته و دریافت مدارک و سوابق

- تکمیل مدارک و ارسال به دانشکده مربوطه جهت اخذ نظر گروه و دانشکده

- پس از اخذ پاسخ، تکمیل مدارک و طرح در کمیته جذب اساتید واحد و درصورت موافقت اخذ مجوز از ریاست محترم دانشگاه

- پس از اخذ مجوز از ریاست محترم دانشگاه، سه حالت ذیل صورت می پذیرد:
۱- متقاضیان تمام وقت: ارجاع به هیات اجرایی جذب استان، عقد قرارداد (در صورت داشتن تدریس) در صورت موافقت هیات اجرایی جذب تهیه و صدور حکم کارگزینی

۲- متقاضیان بورسیه: ارجاع به شورای بورس سازمان مرکزی پس از تایید شورای بورس عقد قرارداد (در صورت داشتن تدریس) و سپس ارسال مدارک به هیات اجرایی جذب استان تهران
۳- متقاضیان طرح خدمت: ارجاع به هیات اجرایی جذب استان – دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
 

مدارک لازم جهت تکمیل پرونده استخدامی متقاضیان اعضاء هیات علمی واحد اهواز:

۱ – تصویر کارت ملی (۵) نسخه

۲ – ۱۲ قطعه عکس ۴۳

۳ – تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت (۳) نسخه

۴ – تصویر همه صفحات شناسنامه (۵) سری

۵ – گواهی سوابق بسیج یا ایثارگری همراه با (۲) کپی

۶ – تصویر آخرین حکم کارگزینی در صورت اشتغال (۳) نسخه

۷ – تعهد نامه عدم اشتغال به کار همراه با (۲) کپی - فرم مربوطه پس ازاخذ ازواحد دردفترخانه گواهی امضا گردد.

۸ – تصویر ریز نمرات کارشناسی (۳ نسخه)

۹ – تصویرمدرک کارشناسی (۳ نسخه)

۱۰ – تصویرریز نمرات کارشناسی ارشد (۳ نسخه)

۱۱- تصویرمدرک کارشناسی ارشد (۳ نسخه)

۱۲ – تصویرریز نمرات دکتری (۳ نسخه)

۱۳ – تصویرمدرک دکتری (۳ نسخه)

۱۴ – تصویر حکم بازنشستگی (۲ نسخه)

۱۵ – گواهی اشتغال به تحصیل همراه با (۲) کپی

۱۶ – فرمهای ۲۰ و ۲۱ (۳ نسخه)

۱۷ – شرح حال زندگی تایپ شده در (۳) نسخه

۱۸ – فرم شماره ۱ تایپ شده (۳) نسخه

۱۹ – cd حاوی فایل ( اسکن ) کارت ملی ، شناسنامه ، عکس ، مدارک نظام وظیفه ، مدارک تحصیلی ، ریز نمرات و رزومه علمی – پژوهشی و گواهی اشتغال به تحصیل

۲۰ – تعهد کتبی جهت ارائه مدرک زبان درمدت زمان ۵ ماه (تولیمو، تافل، MCHE ، EPT و IELTS )

(( ارائه اصل مدارک شناسایی و مدارک تحصیلی الزامی می باشد.))

توجه: فرم ۲۰ و ۲۱ و فرم ۱ و فرمهای استخدام از مسیر زیر قابل دریافت می باشند.
پرتال معاونت آموزشی ==> فرمها==> فرمهای استخدام