ترم تابستان ۹۸-۹۷

خلاصه تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز - تابستان 98-1397

عنوان  فعالیت

شرح فعالیت

انتخاب واحد

انتخاب واحد تابستان 98- 1397 از روز دوشنبه 98/4/17 تا روز پنج شنبه 98/4/20 است. (جزئیات زمانبندی از طریق سامانه جامع دانشگاهی الماس به نشانی https://sad.iauahvaz.ac.ir قابل مشاهده است).

ثبت نام دانشجویان میهمان در بازه مذکور است.

شروع کلاس ها

شنبه 98/4/22

پایان کلاس ها

پنج شنبه 98/5/31

امتحانات پایان نیمسال

شنبه 98/6/2 لغایت پنج شنبه 98/6/7