تقویم آموزشی دانشگاه

 

عنوان فعالیت

زمان انجام

توضیحات

انتخاب واحد نیمسال

۴/۱۱/۹۵ الی ۹/۱۱/۹۵

بصورت اینترنتی از طریق وب سایت واحد

انتحاب واحد دانشجویان میهمان و انتقالی

۱۰/۱۱/۹۵

بصورت اینترنتی از طریق وب سایت واحد

انتخاب واحد با تأخیر

۱۱/۱۱/۹۵

بصورت اینترنتی از طریق وب سایت واحد

اصلاح یا حذف کلاسهایی که به حد نصاب نرسیده است

۱۷/۱۱/۹۵ لغایت ۲۰/۱۱/۹۵

نتایج اقدامات به اطلاع دانشجویان برسد

شروع کلاسهای درس

۰۹/‏۱۱/‏۹۵‬

 

حذف و اضافه

۲۳/۱۱/۹۵ الغایت ۲۷/۱۱/۹۵

بصورت اینترنتی از طریق وب سایت واحد

برگزاری امتحانات میانی نیمسال (میان ترم)

۲۸/۱/۹۶ لغایت ۳/۲/۹۶

توسط مدرسین محترم وبا هماهنگی باحوزه آموزش با رعایت ماده ۳۹ آئین نامه آموزشی برگزار گردد

اعلام حذف غیبت کلاسی دانشجویان

۳۰/۲/۹۶ لغایت ۳/۳/۹۶

توسط مدرسین

صدور و توزیع کارتهای ورود به جلسه امتحان دانشجویان

۸/۳/۹۶ لغایت ۱۳/۳/۹۶

 

پایان کلاسهای درس

۱۱/‏۰۳/‏۱۳۹۶‬

 

برگزاری امتحانات

۱۷/۳/۹۶ لغایت ۳۱/۳/۹۶

به استثنای روزهای ۱۹/۳/۹۶ و۲۶/۳/۹۶

جمعه و تعطیل میباشد.

 


توجه:
- پرداخت شهریه فقط به صورت الکترونیکی از طریق سامانه اتوماسیون آموزش و استفاده از کلیه کارت بانکهای عضو شتاب امکانپذیر می باشد.

 

دانشجویان محترم جهت رویت برنامه دقیق انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۶-۹۵ می توانند با ورود به پروفایل آموزشی خود، "برنامه زمانی انتخاب واحد" را انتخاب نمایند.(دانشجویان تنها در زمان تعیین شده می توانند نسبت به ثبت دروس خود اقدام نمایند).