جذب و تامین هیات علمیمراحل جذب و استخدام هیات علمی و بورسیه در واحد علوم و تحقیقات به شرح ذیل می باشد:

 -     ثبت نام در سامانه الکترونیکی جذب هیات علمی به نشانی  (http://jazb.iau.ir)

-     اطلاع رسانی به متقاضیانی که شرایط اولیه جهت استخدام را داشته و دریافت مدارک و سوابق

-     تکمیل مدارک و ارسال به دانشکده مربوطه جهت اخذ نظر گروه و دانشکده

-     پس از اخذ پاسخ، تکمیل مدارک و طرح در کمیته جذب اساتید واحد و درصورت موافقت اخذ مجوز از ریاست محترم دانشگاه

-     پس از اخذ مجوز از ریاست محترم دانشگاه، سه حالت ذیل صورت می پذیرد:

       1-   متقاضیان تمام وقت: ارجاع به هیات اجرایی جذب استان، عقد قرارداد (در صورت داشتن تدریس ) در صورت موافقت هیات اجرایی جذب تهیه و صدور حکم کارگزینی

       2-   متقاضیان بورسیه: ارجاع به شورای بورس سازمان مرکزی پس از تایید شورای بورس عقد قرارداد ( در صورت داشتن تدریس ) و سپس ارسال مدارک به هیات اجرایی    جذب استان تهران

       3-   متقاضیان طرح خدمت : ارجاع به هیات اجرایی جذب استان – دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

مدارک لازم جهت تکمیل پرونده استخدامی متقاضیان اعضاء هیات علمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

 

1 – تصویر کارت ملی ( 5 ) نسخه

2 – 12 قطعه عکس 43

3 – تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت ( 3 ) نسخه

4 – تصویر همه صفحات شناسنامه ( 5 ) سری

5 – گواهی سوابق بسیج یا ایثارگری همراه با ( 2 ) کپی

6 – تصویر آخرین حکم کارگزینی در صورت اشتغال ( 3 ) نسخه

7 – تعهد نامه عدم اشتغال به کار همراه با ( 2) کپی - فرم مربوطه پس ازاخذ ازواحد دردفترخانه گواهی امضا گردد.

8 – تصویر ریز نمرات کارشناسی ( 3 نسخه )

9 – تصویرمدرک کارشناسی ( 3 نسخه )

10 – تصویرریز نمرات کارشناسی ارشد ( 3 نسخه )

11- تصویرمدرک کارشناسی ارشد ( 3 نسخه )

12 – تصویرریز نمرات دکتری ( 3 نسخه )

13 – تصویرمدرک دکتری ( 3 نسخه )

14 – تصویر حکم بازنشستگی ( 2 نسخه )

15 – گواهی اشتغال به تحصیل همراه با ( 2 ) کپی

16 – فرمهای 20 و 21 ( 3 نسخه )

17 – شرح حال زندگی تایپ شده در( 3 ) نسخه

18 – فرم شماره 1 تایپ شده ( 3 ) نسخه

19 – cd  حاوی فایل ( اسکن ) کارت ملی ، شناسنامه ، عکس ، مدارک نظام وظیفه ، مدارک تحصیلی ، ریز نمرات و رزومه علمی – پژوهشی و گواهی اشتغال به تحصیل

20 – تعهد کتبی جهت ارائه مدرک زبان درمدت زمان 5 ماه ( تولیمو ، تافل ، MCHE  ، EPT و IELTS )

))  ارائه اصل مدارک شناسایی و مدارک تحصیلی الزامی می باشد . )) 

 توجه : فرم 20 و 21 و فرم 1 و فرمهای استخدام از مسیر زیر قابل دریافت می باشند .

پرتال معاونت آموزشی ==> فرمها==> فرمهای استخدام