مدیر کارگزینی هیات علمی

 

مدیر کارگزینی هیأت علمی: سرکار خانم فروزان محمدی

شرح وظایف:

- نظارت بر اداره جذب و تأمین هیأت علمی و ارتقا مرتبه استادان

- تهیه و تنظیم قرارداد همکاری با اعضای هیأت علمی

- برگزاری کلاسهای ضمن خدمت ویژه اعضای هیأت علمی و بورسیه تحت نظارت مرکز مطالعات نیروی انسانی منطقه شش

- تهیه گزارش و نامه‌های مربوط به اخذ وام اعم از وام صندوق پس انداز، وام ضروری، وام خودرو، وام اثاثیه منزل، وام مسکن، وام ودیعه مسکن، وام اتومبیل، وام تعمیرات و...

- تهیه لیستهای مربوط به عیدی و بن خواربار و بن ماه مبارک رمضان ویژه اعضای هیأت علمی

- امور مربوط به بیمه تکمیلی و بیمه عمر اساتید (اعم از تکمیل فرم و ارسال آن به معاونت اداری و مالی) و همچنین تعویض و تمدید دفترچه اساتید و افراد تحت تکفل.

- انجام مراتب مربوط به گزینش عمومی و اخلاقی اساتید.

- تشکیل کمیته تخلفات اساتید و ابلاغ حکم به فرد مربوطه

- انجام مکاتبات مربوط به قطع و برقراری حقوق اعضای هیأت علمی با معاونت اداری و مالی و بازنگری و تهیه لیست کارکرد اساتید در آخر هر ماه

- تهیه و صدور کارت شناسایی برای اعضای هیأت علمی که دارای قابلیت ثبت ورود و خروج اساتید و... می‌باشد.

- محاسبه بازخرید سنوات و مرخصی اعضای هیأت علمی

- انجام کلیه مکاتبات مربوط به اعضای هیأت علمی