اداره برنامه ریزی آموزشی


مدیر برنامه ریزی: آقای غلامرضا ساداتی

کارشناسان برنامه ریزی آموزشی:
آقای عبدالکریم لویمی
آقای امیر چراغی
آقای مهرداد پورخلیل (مجتمع پاسداران)


شرح وظایف:


 ۱- برنامه ریزی به موقع و تمهیدات قبل از شروع ترم و تاکید بر اجرای بخشنامه‌های سازمان مرکزی.

۲- تهیه دستورالعملهای متعدد و تعیین برنامه اعلام ساعت کار روسا، معاونین و مدیران گروههای آموزشی.

۳- رسیدگی به حضور و غیاب استادان و نظارت به تشکیل کلاسهای جبرانی.

۴- کنترل سقف تدریس اعضاء هیات علمی و حضور فیزیکی مدیران گروههای آموزشی.

۵- اختصاص کد شناسایی برای هر استاد و صدرو ابلاغ تدریس استادان.

۶- اعلام و تعیین ظرفیت کلاسهای تئوری و عملی آزمایشگاهی و نظارت بر تشکیل منظم کلاس‌ها.

۷- تاکید و نظارت بر اجرای تشکیل کلاس در ۱۶ هفته و رشته‌های ارشد و پرستاری و مامایی و دامپزشکی در ۱۷ هفته.

۸- تقسیم فضاهای آموزشی و کلاسهای درس بر اساس نیاز دانشکده‌ها.

۹- نظارت کامل برای انتخاب مدیر گروه‌ها.

۱۰- جلوگیری از ادغام بی‌مورد کلاس‌ها و عدم جابجایی آن‌ها.

۱۱- تاکید بر تدریس استادان بر اساس تجربه و تخصص.

۱۲- توجه به رعایت سرفصل دروس در کلاس‌ها و جلوگیری از ارائه دروسی که مصوب نیستند.

۱۳- همکاری در تدوین برنامه کامپیوتری دفتر برنامه ریزی آموزشی.

۱۴- ایجاد هماهنگی در فعالیتهای آموزشی و تهیه و تنظیم ضوابط و استاندارهای مختلف در زمینه دروس و ارزشیابی آن‌ها.

۱۵- بررسی شکایات مرتبط با مسائل آموزشی گروهها.

 · مکاتبه با گروه مربوطه

 · بررسی سوابق موجود

 · تهیه پاسخ برای مراجع زیربط

۱۶- تهیه شاخصهای آموزشی

 · تهیه شاخصهای هیات علمی

 · تهیه شاخصهای دانشجویی

 · شاخصهای حق التدریس

 · شاخصهای ارزشیابی

 

تحصیلات تکمیلی دانشگاه:
    
 اهم فعالیت‌ها

 مصوبات و آئین نامه‌های دوره کار‌شناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph. D)

 شورای تحصیلات تکمیلی و ترکیب اعضاء شورا

 

اهم فعالیت‌ها:

۱. برنامه ریزی و گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه

۲. نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه‌های آموزشی

۳. برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

۴. برگزاری آزمونهای دوره‌های دکتری تخصصی و کار‌شناسی ارشد، رشته‌های موجود و ثبت نام از پذیرفته شدگان بصورت نیمه متمرکز

۵. جمع آوری و ارسال ظرفیت تنظیم پذیرش دانشجو برای آزمون کار‌شناسی ارشد

۶. پیگیری پایان نامه‌ها و نظارت بر احکام استادان راهنما و مشاور

۷. نظارت بر بالا بردن کیفیت موضوع پایان نامه‌ها، نظارت بر تشکیل کمیته تخصصی دانشکده‌های مجری دروه کار‌شناسی ارشد

۸. نظارت بر حضور کلیه روسا، معاونین و مدیران گروههای آموزشی در ایام ثبت نام

۹. تمهید مقدمات و تلاش برای تاسیس دانشکده تحصیلات تکمیلی

۱۰. ایجاد رشته‌های جدید

 · رشته‌های مصوب در مقطع دکتری تخصصی (Ph. D):

 · رشته‌های مصوب در مقطع کار‌شناسی ارشد:

 

شورای تحصیلات تکمیلی و ترکیب اعضاء شورا:

 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و نیز شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها به منظور تهیه، تدوین، بررسی و تصویب برنامه‌های آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی و پیشنهادات آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات مناسب در زمینه گسترش دوره‌های تخصصی تشکیل می‌شود. وظایف و اختیارات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه از طریق سازمان مرکزی تعریف شده و بر اساس آیین نامه‌های آموزشی در جهت رفع مشکل آموزشی دانشجویان اتخاذ تصمیم می‌نماید.