اداره کل امور آموزشی

شرح وظایف:
 • ابلاغ آغاز دوره پژوهشی به دانشجویان دکتری که آزمون جامع خود را با موفقیت گذرانده‌اند.
 • اخذ و کنترل مدارک مربوط به سهمیه رزمندگان و سهمیه رتبه اول پذیرفته‌شدگان.
 • اخذ و کنترل نامه‌های موافقت با ادامه تحصیل دانشجویان شاغل در دستگاه‌ها دولتی.
 • اعلام قبولی موقت دانشجویان دکتری به دانشکده‌ها تا حصول نتیجه گزینش آنان.
 • انجام امور مربوط به انتقال دانشجویان.
 • انجام امور مربوط به بررسی مدارک پزشکی دانشجویان(در شرایط خاص)
 • انجام مشاوره لازم به دانشجویان در حیطه وظایف.
 • انجام مکاتبات جهت صدور و یا تمدید کارت دانشجویی.
 • انجام مکاتبات لازم برای معرفی متقاضیان کارشناسی‌ارشد دانشگاه‌های دیگر جهت اخذ واحد به صورت میهمان با گروه مربوطه و ارسال نمرات دریافتی حسب مورد به دانشگاه مبداء.
 • انجام مکاتبات لازم برای معرفی دانشجویان کارشناسی‌ارشد متقاضی اخذ واحد به صورت میهمان در دانشگاه‌های دیگر.
 • انجام مکاتبات لازم برای معرفی متقاضیان کارشناسی‌ارشد دانشگاه‌های دیگر جهت انتقال به این دانشگاه و ارسال پاسخ حسب مورد به دانشگاه مبداء(فعلاً دانشگاه هیچ‌گونه پذیرشی برای انتقال دانشجو ندارد)
 • انجام مکاتبات لازم برای معرفی دانشجویان کارشناسی‌ارشد متقاضی انتقال به دانشگاه‌های دیگر.
 • انجام وظایف محوله از طرف مدیریت و مقام‌های مافوق.
 • بررسی پرونده دانشجویان در مرحله آزمون جامع و فراغت از تحصیل.
 • بررسی و اعلام نظر در خصوص حذف درس یا دروس خارج از تاریخ مقرر در تقویم دانشگاهی (در شرایط خاص)
 • به‌روز رسانی اطلاعات دانشجویان در برنامه نرم‌افزاری سیدا.
 • تشکیل و تکمیل پرونده دانشجویان پذیرفته‌شده جدید.
 • تکمیل و ارسال فرم گزینش دانشجویان دکتری و دانشجویان ممتاز برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر به مبادی ذی‌ربط.
 • تنظیم و پیگیری کارهای مربوط به کمیته‌های مختلف بررسی مسائل آموزشی دانشجو و اعلام نتیجه به مراجع ذی‌ربط
 • تهیه گزارش کارشناسی پرونده دانشجویان در صورت لزوم.
 • ثبت مشخصات تحصیلی دانشجویان جدید الورود در سیستم جامع آموزشی سیدا.
 • درخواست تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع قبل دانشجو از دانشگاه‌های مربوطه.
 • صدور حکم اخراج دانشجویان در صورت تکرار عدم قبولی در آزمون جامع.
 • صدور حکم اخراج دانشجویان در صورت تکرار مشروطی.
 • صدور حکم اخراج دانشجویان در صورت کسر معدل کل.
 • صدور حکم اخطار مشروطی دانشجویان در صورت کسر معدل.
 • صدور حکم اخطار برای دانشجویانی که سنوات آنها اتمام یافته‌است.
 • صدور حکم اخطار برای دانشجویانی که برای بار اول در آزمون جامع قبول نشده‌اند.
 • صدور حکم اخطار یک ماهه برای دانشجویانی که مراجعه ننموده‌اند.
 • صدور حکم انصراف از تحصیل براساس تقاضای دانشجویان.
 • صدور حکم ترک تحصیل دانشجویان به دلیل عدم مراجعه برای انتخاب واحد.
 • صدور حکم تمدید سنوات آیین‌نامه‌ای دانشجویان.
 • صدور حکم لغو قبولی پذیرفته شدگان در صورت عدم احراز شرایط ورود به دوره.
 • صدور حکم مرخصی با احتساب و بدون احتساب در سنوات دانشجویان بر اساس ضوابط موجود.
 • صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان بر حسب مورد و بر اساس تقاضای دانشجو.
 • صدور گواهی برای دانشجویان متقاضی شرکت در کنکور دوره دکتری.
 • صدور مجوز برگزاری امتحان جامع.
 • صدور مجوز برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.
 • صدور مجوز برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری و معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه مذکور.
 • کنترل انتخاب واحد دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی.
 • کنترل عناوین رشته و گرایش پذیرفته شدگان.
 • کنترل کارنامه‌های ارسالی از دانشکده‌ها و تأیید آن در صورت درستی مطالب.
 • کنترل مدارک آزمون جامع دانشجویان.
 • کنترل مدارک صلاحیت علمی دانشجویان متقاضی استفاده از امتیاز ممتاز جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر.
 • کنترل مدارک فراغت از تحصیل مقطع قبل پذیرفته شدگان در زمان ثبت‌نام.
 • کنترل مشخصات شناسنامه‌ای دانشجویان جدید الورود در سیستم جامع آموزشی سیدا و انجام تصحیح در صورت وجود اشکال.
 • کنترل نمرات ارسالی از طرف دانشکده‌ها در سیستم نرم‌افزاری سیدا.